โค้งมังกร

หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระบือ

วัดเขาแก้ว

หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระบือ

วัดอินทาราม

หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา

การ์เด้นเฮ้าส์รีสอร์ท

ประเภท : รีสอร์ท

 • หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 5 บ้านท่าจันทร์
 • ราคา 300฿

นรารีสอร์ท

ประเภท : รีสอร์ท

 • หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร
 • ราคา ฿

ร้านสเต๊กวันดี สาขาพยุหะ

ประเภท : ร้านอาหารทั่วไป
หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 5 บ้านท่าจันทร์
เวลาเปิด 10:00:00 น.
เวลาปิด 20:00:00 น.


 • ราคา 40
 • ขนมโบ๋

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา


 • ราคา 20
 • ขนมต้มยวน

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระบือ


 • ราคา 20
 • ขนมข้าวโปง

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระบือ


 • ราคา 20
 • อาหารปลาริมน้ำ

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ


 • ราคา 100
 • น้ำพริกผู้ใหญ่ยิ่ง

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 9 บ้านวงค์มหาพรหม


 • ราคา 50
 • ข้าวหลาม

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร


 • ราคา 50
 • ลอดช่อง

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา


 • ราคา 20
 • โป่งข่ามและเรซิ่น

  ประเภท : ประเภทของฝาก
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 5 บ้านท่าจันทร์


 • ราคา 150
 • แกะสลัก

  ประเภท : ประเภทของฝาก
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร


 • ราคา 150
 • สร้อยกะลาไม้มงคล

  ประเภท : ประเภทของฝาก
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 9 บ้านวงค์มหาพรหม


 • ราคา 200-3000
 • น้ำพริกป้าตาล

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 9 บ้านวงค์มหาพรหม


 • ราคา 50
 • ข้าวหลามยายแจ๋ว

  ประเภท : ประเภทอาหาร
  หมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่ที่ 9 บ้านวงค์มหาพรหม


 • ราคา 40-60